LMM toimihenkilöiden toimenkuvat

Hallitus

 • edustaa kokoonpanona yhdistystä
 • hyväksyy uudet jäsenet seuraan
 • hakee suunnitellut kilpailut AKK:n kisakalenteriin
 • laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • nimeää kilpailujen järjestelytoimikunnan

Puheenjohtaja

 • kokousten johtaminen
 • johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä
 • johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta
 • valvoo taloutta yhdessä taloudenhoitajan kanssa
 • tekee sihteerin kanssa kokousten esityslistan ja koolle kutsumisen
 • edustaa seuraa
  johtaa yhdistyksen toiminnan kaikinpuolista kehittämistä.

Varapuheenjohtaja

 • toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt
 • edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sihteeri

 • tekee kokousten esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • hoitaa kokousjärjestelyt
 • tekee kokousten pöytäkirjat
 • säilyttää ja arkistoi kokousasiakirjat
 • valmistelee toimintakertomuksen

Talouspäällikkö

 • valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä
 • huolehtii kirjanpidosta
 • pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
 •  valvoo maksujen suorituksia sekä tiliöi kuitit

Nettivastaava

 • vastaa yhdistyksen kotisivujen teknisestä toteutuksesta
 • vastaa kotisivujen ja Facebookin päivittämisestä
 • tekee tarvittaessa ilmoituksia ja mainoksia

Jäsenkirjuri ja tietosuojavastaava

 • ylläpitää jäsenrekisteriä AKK:n KITI -järjestelmässä
 • toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana
 • ottaa vastaan jäsenhakemuksia ja esittelee uudet jäsenet hallitukselle
 • lähettää jäsenmaksulaskut
 • on KITI:n pääkäyttäjä ja hallinnoi kilpailun ylläpitäjän oikeuksia

Kalustonhoitaja

 • huolehtii yhdistyksen kaluston kunnosta
 • koordinoi kaluston lainauksia ja vuokraamista
 • huolehtii kaluston vuokralaskutuksesta
 • toimii kerhotilan talonmiehenä

Pistepörssin yhdyshenkilö

 • ottaa vastaan yhdistyksen pistepörssi ilmoittautumiset
 • kirjaaja ja arkistoi pistepörssitulokset

Lajipäälliköt

 • koordinoi ja kehittää oman lajiryhmänsä toimintaa yhdistyksessä
 • toimii yhteyshenkilöna jäsenten ja yhdistyksen hallituksen välillä
 • toimii yhteyshenkilönä jäsenten ja AKK:n välillä